Stora evenemang kräver sponsring

Att arrangera ett evenemang kräver finansiering av olika slag, inte minst i form av sponsring. En sponsor är en juridisk person, alternativt en privatperson, som stöttar ekonomiskt och/eller tillhandahåller olika tjänster i utbyte mot andra tjänster. Idag beräknas sponsringen uppgå till cirka 5 miljarder kronor inom svensk idrott enligt

Rättighetsbyrån